måndag 21 oktober 2013

?????

Så många blir felbehanlade eller får fel diagnos av läkare och ibland, faktiskt många många gånger slutar det med att patienten avlider.

Hur många gånger har  jag inte läst I media, att någon dött pga av felbehandling, unga som gamla.

En läkare som inte tar sin patient på allvar, inte tar de prover som behövs och patienten dör, är då inte läkaren VÅLLANDE TILL ANNANS DÖD??

Är det bara I USA, som läkare blir anklagade och ställda inför rätta??

Här I Sverige, kan man förvisso göra anmälan, men tror aldrig att jag hört talas om att det gått till rättegång? Fallen där det gått helt felt, går väl till någon disciplinnämd och sen blir det en prick, men läkaren I sej får fortsätta att arbeta vidare.

En person som utbildar sej till läkare, har gjort det för att rädda liv, inte för att ta  liv.

Jag trodde att läkare svor en ed, då de får sin läkarlegitimation, för I många andra länder görs det, I Danmark och även I Tyskland. Sist någon gjorde det här I Sverige var 1887, läkareden avskaffades 1886. Finland har för bara några årsedan återinför läkareden.

Det finns en opinion, som vill att läkareden ska återinföras.

En läkare som inte sköter sitt arbete, som inte tar hand om sina patienter och som inte lyssnar till sina patienter och utsätter patienter för fara, borde helt få sin läkarlicens borttagen. Har en läkare gjort en sådant stort grov missbedömning att en patient avlider, då måste man ifrågasätta, kompetensen hos den läkaren. Kommer patienter med sina egna teorier, ska de inte avfärdas utan tas på allvar.

Kan det bli enkare än så, nej , jag tror inte det.

Angående detta med “läkared” tar läkarna sitt arbete mer på allvar om en ed svärs, nej det tror jag inte heller, jag tror att de som vill bli läkare har blivit det av en orsak, att de vill rädda liv, hjälpa människor och att de är beredda att göra sitt yttersta.

Har man som läkare begått ett enormt gravt misstag, kanske man själv borde ta av sej rocken.

Sover de här läkarna gott om nätterna, efter deras felbehandlingar och diagnoser och där patienter avlidit?? Eller sätter de på sej skygglapparna och intalar sej själva att de gjort allt de kunnat?

Men kanske att en “läkareden” skulle vara en fin ritual I samband med läkarlegitimationen.

DEN FINSKA OCH DANSKA LÄKAREDEN

Ingen ed för svenska läkare

Den finska läkareden

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.

Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.

Det danska läkarlöftet

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

 

 

5 kommentarer:

yasmine modell mamma och fru sa...

så fint du skrivit min vän
jaa här tar vi en dag i taget.
vi har alla fall vart på teater idag och det var trevligt.
kraam

yasmine modell mamma och fru sa...

kram tebax min vän
nu ska här bytas om till myskläder
kraam

yasmine modell mamma och fru sa...

tack ja du har så rätt. detta var verkligen helt magiskt.
precis på detta sätt sa han att han skulle "spöka". hehe.
och får jag en snöflinga i ögat så är det bara han som busar lite hehe.
ja det var en tung dag känsloladdad, har fortgfarande inte sovit på många dygn.
Nu är det fredag dennis är sjuk så vi myser i soffan
kraaam

yasmine modell mamma och fru sa...

tror som du sääger dom är nära.kram

Bibbi sa...

Det borde vara lämplighetstest för att få utbilda sig till allt inom sjukvården och skolväsendet.

Ett ämnesbetyg säger inte så mycket om hur en människa passar att ta ansvar för en annan.

Det är sjukt hur mesigt det är överlag i det här landet!!!!

Kramizar Bibbi