torsdag 16 februari 2012

Kvalitetsvård

Att bli gammal och behöva vård, har nog mer eller mindre skrämt slag på både anhöriga och sjuka gamlingar.

Vi har läst sida upp och sida ner i Media ang Caremas skandaler. Idag borde det vara en självklarhet att våra gamla och förresten alla som behöver vård, får vård av högsta kvalite.

Våra gamla har levt ett långt liv och det är vår skyldighet att se till att vården de får på äldre dar är bra. Inte bara bra, utan bästa tänkbara vård.

Allt som är självklart är inte én självklarhet många gånger, men ändå måste vi förlita oss på de som tar hand om våra nära och kära.

Hemtjänst Stockholm har mycket att erbjuda och Stockholms kommun har även infört valfrihet, att själv välja vems kom ska utföra din hemtjänst.

Efter alla vårdhemsskandaler, hoppas jag att de anhöriga tar sitt ansvar oxå, med det menar jag, att hälsa på, komma lite oftare och titta till sina gamla och inte tiga still, när man ser något man tycker är konstigt.

Inga kommentarer: