måndag 12 december 2011

Många anser att misshandeln är kvinnans fel

så skriver DN, i en artikel idag ang misshandlade kvinnor. Jag tror mera att det har med tidsbrist att göra. Sjukvården har helt enkelt inte tid, brist på kunnig personal, kanske.

Det står vidare i artikeln, att sjukvården är den första kontakten en misshandlad kvinna har, är akutmottagningen. Akutmottagningen är väl ett kaos i sej självt, att där på plats ifrågasätta om skadorna har uppkommit vid våld, tror jag inte fungerar.

En Akutmottagning är som löpande bandprincipen. Ev om det fanns en Akut mottagning för misshandlade, där det fanns kunnig personal och som var inriktade på just misshandel.

Egentligen är det de nära anhöriga  som först och främst märker att något inte står rätt till. Men de anhöriga vill inte lägga sej i, utan blundar för vad som sker.

Jag tycker att det är fel att skylla på vården i det här läget. Hur många anhöriga finns det inte som idag sitter och har ångest över att de inte gjorde en anmälan att de inte fanns där för sina nära och kära som inte längre finns i livet.

Mörkertalet är nog ENORMT STOORT!

Det är lättare att skylla på någon annan och slippa ångestens klor som ilsket borrar sej in i samvetet!!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl ännu fler som anser att det är mannens fel när han blir slagen, då säger ju alla typ, han måste ha gjort något, han måste ha förtjänat det..... Så där är det väl ännu värre? Samma attityd finns i rättsalarna. Dessutom är mörkertalet mycket större bland män än kvinnor.

Anonym sa...

Det är väl ännu fler som anser att det är mannens fel när han blir slagen, då säger ju alla typ, han måste ha gjort något, han måste ha förtjänat det..... Så där är det väl ännu värre? Samma attityd finns i rättsalarna. Dessutom är mörkertalet mycket större bland män än kvinnor.

Anonym sa...

Det verkar råda en kvinnodiskriminerande syn på Södersjukhuset och det verkar som om kunskapen kring kvinnovåld är tämligen låg och skulle behöva införas hos personalen, en låg medvetenhet och kunskap utgör en patientsäkerhetsrisk!!!

Anonym sa...

Det tycks som att kvinnosynen på Södersjukhuset är tämligen låg och det tycks som att personlaen skulle behöva få en bredare kunskap kring kvinnovåldet och hur dess strukturer ser ut:) Okunskap
och nochalans utgör en patientrisk!!